magazyn

Wielu osobom wydaje się, że zakłady produkcyjne potrzebują jedynie powierzchni do ustawienia maszyn oraz stanowisk dla pracowników. Otóż takie myślenie jest błędem; niemal każdy zakład w pierwszej kolejności potrzebuje powierzchni, na której mógłby składować:

– surowce, z których wytwarzane przedmioty, produkcja i sprzedażą których zajmuje się dane przedsiębiorstwo,

– komponenty służące do montażu gotowych już wyrobów.

Nie każdy z przedsiębiorców jest sobie w stanie pozwolić na kupno hali, którą mógłby użytkować jako swój własny magazyn; dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw młodych, stosunkowo nowych na rynku, a więc o niewygórowanych dochodach. Alternatywą dla kupna na własność magazynu jest jego… wynajem.

Magazyny do wynajęcia

Magazyn można wynająć od:

– firmy,

– osoby prywatnej,

– biura nieruchomości.

O ile w pierwszych dwóch przypadkach osoba decydująca się na wynajem nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych, o tyle biura nieruchomości często doliczają sobie dodatkową marżę za pośrednictwo w podpisaniu umowy dzierżawy (jest to opłata jednorazowa lub ratalna, uiszczana co miesiąc wraz z czynszem; biura pośredniczące niejednokrotnie dają klientom wybór co do sposobu wniesienia rzeczonej opłaty, jednak niektóre z nich preferują bądź nawet wymagają poniesienia całości kosztu ich usługi z góry – jest to swego rodzaju zabezpieczenie dla pośrednika, w razie gdyby klient okazał się w przyszłości niewypłacalny.

Umowa najmu magazynu

Z uwagi na wielkość przedsięwzięcia, hale i powierzchnie magazynowe rzadko są wynajmowane na krótki czas. Ich właściciele zdecydowanie wolą podpisywać umowy długoterminowe. Co jednak w momencie, kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na podpisanie umowy na pięć lat, natomiast po okresie załóżmy lat trzech jego firma przestanie przynosić dochody i zdecyduje się ją zlikwidować? Co z umową, która na mocy prawa wygasa dopiero za 24 miesiące? Czy można ją legalnie rozwiązać?

Otóż polskie prawo przewiduje sytuacje konieczności rozwiązania umowy, dlatego dozwolone jest tak zwane „rozwiązanie za porozumieniem stron”. Jednak – jak sama nazwa wskazuje – na warunki przedwczesnego zakończenia umowy muszą zgodzić się obie strony: zarówno najemca, jak i osoba wynajmująca. Nie ma żadnego przepisu prawnego, który zmuszałby właściciela nieruchomości do przystania na zaproponowane przez najemcę warunki rozwiązania – jest to wyłącznie jego dobra wola. W praktyce często takie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wiąże się ze znalezieniem przez najemcę „zastępcy” – przedsiębiorstwo lub osobę prywatną, która zobowiąże się do najmu nieruchomości przez okres lat dwóch i tym samym ponosić w tym czasie wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu. Jednak biorąc pod uwagę, iż osoba wynajmująca magazyn logistyczny czy inną powierzchnię magazynową wcale nie musi się zgodzić na – mówiąc kolokwialnie – najem zastępczy, trzeba się liczyć z ewentualną karą finansową, która powinna zostać wyszczególniona w sporządzonej wcześniej umowie.

Powierzchnie magazynowe do wynajęcia – cena

Ceny powierzchni magazynowych do wynajęcia różnią się od siebie w zależności od:

– powierzchni nieruchomości,

– stanu ogólnego (jeśli stan magazynu wymaga od najemcy poniesienia kosztów w celu przystosowania go do użytku, jego wynajem będzie tańszy niż w przypadku magazynów, w których od pierwszego dnia można zacząć pracę),

– lokalizacji,

– okresu najmu (zazwyczaj podpisanie umowy na okres dziesięciu lat jest bardziej korzystne finansowo niż np. na dwa lata, jednak jest to rozwiązanie raczej dla przedsiębiorstw o ugruntowanej na rynku pozycji),

– regionu (na przykład w okolicach Warszawy ceny wynajmu nieruchomości są kilkukrotnie wyższe niż w województwie podkarpackim czy podlaskim).

W umowie najmu najczęściej wyszczególnia się cenę za metr kwadratowy nieruchomości. Warto zwrócić uwagę także na to, czy jest to kwota stała, niezależna od inflacji i wzrostu cen na rynku, czy też osoba wynajmująca zastrzega sobie prawo do jej późniejszych zmian.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here