Jakie wskaźniki makroekonomiczne wpływają na ceny instrumentów finansowych

Wskaźniki makroekonomiczne mają istotny wpływ na ceny CFD oraz instrumentów Forex. W najbliższej przyszłości zawsze mogą się pojawić potencjalne skoki zmienności, które zależą od wielu czynników. Informacje na ich temat publikowane są w raportach agencji rządowych i pozarządowych, przyjmując postać twardych lub miękkich danych. Niektóre dotyczą aktualnego stanu gospodarki, podczas gdy inne to swego rodzaju wskaźniki zmian makroekonomicznych – z punktu widzenia traderów, najistotniejsze kierunki przyszłych aktywności.

PKB – Produkt Krajowy Brutto

Główne wskaźniki makroekonomiczne związane są w wzrostem gospodarczym, a najszerszą miarą jego ogólnego stanu jest Produkt Krajowy Brutto. Jego bezpośredni wpływ na ceny CFD i Forex ogranicza nieco czas obliczania samego wskaźnika. Wiele elementów wchodzących w skład kalkulacji PKB może być znanych jeszcze przed faktyczną publikacją danych, co przekłada się na wysoką zgodność z oczekiwaniami związanymi z Produktem Krajowym Brutto. Jeżeli jednak opublikowana wartość znacząco odbiega od prognoz, występuje duży potencjał poruszenia rynku.
 
Stopa bezrobocia

Jako stopę bezrobocia definiuje się odsetek siły roboczej społeczeństwa, która aktywnie poszukuje pracy. W chwilach powrotu gospodarki na drogę wzrostu po czasie recesji, bezrobocie zmienia się z opóźnieniem. Tendencja do wzrostu występuje nawet wówczas, gdy poprawie ulega notowanie PKB. Bezrobocie zależy także od nastrojów konsumentów. Jego długotrwałe okresy wykazują dużą szkodliwość dla nastrojów społeczeństwa, co determinuje skłonność jednostek do wydatków i wpływa na wzrost gospodarczy. Aby wykorzystać najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne, zintegrowane sygnały transakcyjne i przydatne narzędzia zarządzania ryzykiem w praktyce, zobacz tutaj i skorzystaj z innowacyjnej platformy.
 
Stopa funduszy federalnych

Ścieżka i parametry polityki pieniężnej USA ustalane są aż osiem razy w roku, w ramach harmonogramu spotkań Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Wynik posiedzeń ma istotny wpływ na rynek Forex, jeżeli odbiega od ogólnych oczekiwań. Kluczowym mechanizmem kreującym zmiany jest poziom stóp procentowych krajów zaangażowanych w daną parę walutową, a także oczekiwania związane z przyszłymi zmianami tych stóp procentowych. Modyfikacja następującego kursu polityki pieniężnej ma duże znaczenie dla dolara amerykańskiego, czyli najważniejszej światowej waluty. FOMC po każdym posiedzeniu publikuje komunikat, w którym przedstawione są wytyczne dotyczące obranej ścieżki polityki pieniężnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here