Jakie są przesłanki udzielenia rozwodu

Rozwód nie jest łatwą procedurą. Pozwala to zapobiegać podejmowaniu pochopnych decyzji, bo kryzys nie musi oznaczać końca i może być nadzieją na zmiany. Jednak jeżeli jakakolwiek ze stron małżeństwa zauważyła rozpad związku, to niewątpliwie rozwód jest konieczny. Proces staje się bardziej skomplikowany przy niezgodności małżonków co do winy, podziału majątku. Wychowywanie niepełnoletniego dziecka również wydłuża ten proces.

Kiedy sąd może zasądzić rozwód?

Wskazuje się, że warunkiem koniecznym do orzeczenia rozwodu jest urzeczywistniony pełny rozkład pożycia małżeńskiego w więzi duchowej (uczucia pomiędzy żoną i mężem), fizycznej (kontakty seksualne) oraz gospodarczej (wspólne gospodarstwo domowe, obowiązki domowe). Rozkład ten musi być również trwały i sąd musi mieć przesłanki, że niemożliwe jest jego naprawa. Trudno określić, jak długi musi być ten okres i dużo zależy od okoliczności (np. zdrada).

Sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli wystąpiła jakakolwiek przeszkoda rozwodowa. Jedną z takich przeszkód jest dobro wspólnych, małoletnich dzieci. Jeżeli według sądu istnieje możliwość, że podział rodzicielstwa zaszkodzi dziecku, rozwód nie będzie osądzony. Poza tym na rozwód nie można liczyć, jeżeli druga strona małżeństwa nie przyczyniła się do rozpadu małżeństwa i nie wyraża zgody na rozwód. Poza tym sprzeczność z zasadami współżycia społecznego jest również przesłanką do utrzymania małżeństwa.

Częstym przykładem pojawienia się tej ostatniej przeszkody jest przypadek małżeństwa, które było zgodne co do rozwodu i jedna ze stron małżeństwa zgodziła się na bardzo wysokie alimenty. W toku postępowania wyszło, że przyszły alimentodawca miał duże zobowiązania na siebie i chciał uniknąć egzekucji długów. Należy przy tym pamiętać, że alimenty mają pierwszeństwo przy ściąganiu zobowiązań. Było to jednak działanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego i do rozwodu nie doszło.

Jak dzielony jest majątek?

W przypadku wspólności majątkowej w ramach rozwodu dochodzi do ustania wspólności. W konsekwencji należy domagać się podziału majątku wspólnego. Podział masy majątkowej następuje albo w trakcie tej samej sprawy co rozwód, albo w osobnej rozprawie, albo w ramach umowy po rozwodzie. Przy podpisywaniu umowy po rozwodzie, jedynie nieruchomości muszą być dzielone w ramach aktu notarialnego. W ramach sprawy sądowej decyduje się również o wykorzystaniu nieruchomości (poszczególnych pomieszczeń), w którym do tej pory mieszkało małżeństwo, o ile jest to konieczne.

Rozprawa sądowa może być bardzo długotrwałym procesem, który wymaga nie tylko cierpliwości, ale też wiedzy. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych. Tylko tak możliwe będzie ograniczenie negatywnego wpływu przedłużającego się rozwodu na nasze życie. Nasza kancelaria zapewnia pełne informacje dotyczące realizowanych czynności przy postępowaniu rozwodowym i stara się uzyskać najkorzystniejszy wynik. Zapewniamy przy tym pełną taktowność oraz dbałość o interesy klienta.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie prawa cywilnego, lub innej gałęzi prawa, zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here