WIRD

WIRD ma na celu być alternatywą dla dotychczasowego wskaźnika, czyli WIBOR-u. Najprawdopodobniej nowy wskaźnik referencyjny stopy procentowej zacznie obowiązywać już w 2023 roku. Jednak czym on tak właściwie różni się od swojego poprzednika? Na to i inne pytania odpowiedzą w tym artykule eksperci z firmy Eden Finance, więcej o firmie pod adresem:  https://edenfinance.pl/ .

WIRD – co to jest?

WIRD to skrót od nazwy Warszawski Indeks Rynku Depozytowego. Następca WIBOR to nic innego jak indeks transakcyjny opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych pomiędzy podmiotami, które przekazują dane, a instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami.

WIRD – co go definiuje?

Indeks WIRD jest definiowany przez GPW Benchmark od 2019 roku. Jest to średnia stopa procentowa ważona wolumenem zawartych transakcji. Te dane są każdego dnia dostarczane do administratorów 9 banków, a na ich podstawie jest tworzony indeks. Został on oparty na rzeczywistych transakcjach – był to jeden z celów przeprowadzanych reform. Powodem tych zmian była potrzeba wyeliminowania uznaniowości i bazowania na stawkach depozytowych, które nie pokrywały się w pełni z realnymi transakcjami.

WIRD, a WIBOR – czym różnią się te oba wskaźniki?

Różnica, która wysuwa się na pierwszy plan to cel obu tych wskaźników. W przypadku wskaźnika WIRD jest to pomiar stopy oprocentowania depozytu, natomiast celem WIBOR-u jest pomiar stopy procentowej, po której bank przyjmuje lub składa niezabezpieczony depozyt na nieokreślony termin. Warto również wspomnieć, iż wskaźnik WIRD nie uwzględnia ryzyka kredytowego w przypadku depozytu niezabezpieczonego, a także nie uwzględnia możliwych zmian stóp procentowych w przyszłości. Odwrotnie zachowywał się jego poprzednik, który we wskaźniku terminowym uwzględniał oba te aspekty. Wskaźnik WIRD charakteryzuje się również niepewnością  w kwestii odsetek. Odsetki są wyliczane na podstawie bazy dziennej, co skutkuje tym, że odsetki mogą być kapitalizowane lub dodawane do siebie, w zależności od przyjętej formuły. Dodatkowo wartość odsetek, za dany okres odsetkowy, będzie znana dopiero pod koniec danego okresu. Sytuacja odsetek przedstawia się kompletnie inaczej w przypadku wskaźnika WIBOR. W tym przypadku wartość wskaźnika terminowego jest ustalana na cały okres odsetkowy, a wartość odsetek, obowiązująca w danym okresie odsetkowym jest znana z góry.

WIRD – kiedy reforma wejdzie w życie?

Na początku roku 2023 będzie można spodziewać się już pierwszych produktów, opartych na zasadach nowego wskaźnika. Jednak należy pamiętać, iż taka reforma to bardzo skomplikowany proces, który może potrwać nawet kilka lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here