Analiza rynku

Nie ulega żadnym wątpliwościom, że prowadzenie działalności na turbulentnym, dynamicznym rynku nie należy do najprostszych zadań. Oczywiście, nie oznacza to jeszcze, że nie można zmniejszyć ryzyka poniesienia klęski. Wręcz przeciwnie – należy w tym celu zbadać rynek. Co to takiego oznacza? Pewne wskazówki w tym zakresie znajdziesz poniżej.

Analiza (badanie) rynku – co to oznacza?

Poprzez badanie rynku rozumie się analizę otoczenia przedsiębiorstwa. W tym celu można skorzystać z takich rozwiązań jak na przykład:

  • dane wtórne, tzn. takie zasoby informacji, które zostały już wcześniej zebrane i zagregowane np. przez inne ośrodki badawcze i komercyjne bądź przez Główny Urząd Statystyczny. Takie rozwiązanie oznacza oszczędność czasu – zamiast mozolnego pozyskiwania danych wystarczy skorzystać z już dostępnych baz danych, co znacznie ułatwia prowadzenie analiz. Oto przykładowe wtórne źródła danych rynkowych – raporty Narodowego Banku Polskiego, statystyki lokalnych urzędów pracy oraz raporty publikowane przez think-tanki i organizacje pozarządowe,
  • dane pierwotne, tzn. zebrane we własnym zakresie. Pomocne w tym celu mogą być badania ankietowe i telefoniczne, a także pogłębiony wywiad jakościowy.

Czego może dotyczyć badanie rynkowe?

Badanie rynkowe może dotyczyć tak różnorodnych kwestii jak np. klienci (analiza możliwości zakupowych nabywców, elastyczności cenowej popytu, lojalności wobec danej marki, zwyczajów zakupowych) czy konkurencja (polityka w zakresie cen, produkcji oraz zatrudnienia), jaką prezentują na rynku najlepsze przedsiębiorstwa z danej branży. Oprócz tego nic nie stoi na przeszkodzie, by raporty biznesowe prezentowały również dane na temat poziomu zanieczyszczenia, polityki monetarnej państwa itp.

Profesjonalne badanie otoczenia rynkowego

Zbadanie rynku nie jest prostym zadaniem. Osiągnięcie sukcesu w tej materii wymaga doświadczenia biznesowego. Oprócz tego istotny jest również background teoretyczny, który sprawia, że analityk wie, w jaki sposób podejść do badania danego problemu.

Jak zwiększyć szanse na to, że badanie rynku zostanie przeprowadzone w odpowiedni sposób? Aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, należy skorzystać z profesjonalnych usług świadczonych przez firmy badawcze. Takie działanie jest zalecane przede wszystkim z kilku głównych powodów:

  • profesjonalizm – pracownicy firm badawczych dysponują odpowiednim oprogramowaniem cyfrowym, które umożliwia szybką analizę danych oraz automatyzację najbardziej powtarzalnych czynności. Oprogramowanie to ułatwia również wygodną i przejrzystą dla oka prezentację danych dla partnerów biznesowych itp.,
  • obiektywizm – podczas przeprowadzania badań własnych przez przedsiębiorcę/naukowca bardzo łatwo o subiektywne spojrzenie na badany problem. Jest to bardzo ważna kwestia, o której powinniśmy pamiętać – subiektywne podejście sprawia, że niezwykle łatwo o nadmierny optymizm lub wręcz przeciwnie: fatalizm. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli badaniem problemu zajmie się zewnętrzny, obiektywny analityk.

Analiza (badanie) rynku. Podsumowanie

Analiza rynku jest absolutnie niezbędna do tego, by odnieść sukces w ramach prowadzenia działalności biznesowej. Odpowiednio poprowadzone badania pozwalają pozyskać dane, które z kolei umożliwiają zrozumieć rynek docelowy, konkurencję oraz czekające na przedsiębiorcę wyzwania. Dzięki analizie rynku możemy zwiększyć swoje szanse na sukces, a tym samym uniknąć kosztownych błędów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here