orange-square Misja i Wizja

 

Misja

Naszą ambicją jest podniesienie poziomu wiedzy finansowej w Polsce,
dzięki edukacji, inwestycjom i  budowaniu biznesów z Praktykami.

 

Wizja

Nasze działania zmierzają do:

  • Podniesienia świadomości i poziomu wiedzy finansowo-inwestycyjnej w Polsce,
  • Umiejętnego inwestowania w 4 aktywa (biznes, nieruchomości, giełda, surowce),
  • Budowania wolności finansowej na przepływach pieniężnych
    (w mniejszym stopniu na zyskach kapitałowych),
  • Wyszukiwania ciekawych inwestycji lub biznesów,
  • Spotkań z Tobą jako potencjalnym partnerem biznesowym mogącym zaowocować wspólnymi inwestycjami