orange-square Cele

 

Cel krótkoterminowy do końca 2013 r

 • Rozwój Biznes Instytut na terenie Warszawy
 • Stworzenie i prowadzenie bloga o tematyce rozwoju osobistego i biznesowego
 • Pozyskanie partnera strategicznego w temacie szkoleń lub inwestycji

 

Cel długoterminowy na 2017 r

 • Pomoc partnerom w otwieraniu minimum 2 firm w roku
  (dla ciekawych pomysłów biznesowych)
 • Comiesięczne analizy rynku nieruchomości i inwestycje na tym rynku
 • Comiesięczne analizy giełdy, ciekawych spółek i inwestycje na tym rynku
 • Roczny proces szkoleń dla przyszłych partnerów biznesowych
 • Stworzenie Centrum Szkoleniowo - Biznesowego
  dla przyszłych przedsiębiorców i inwestorów