Trudne pytania przedwyborcze.

 

W przeddzień wyborów prezydenckich co raz większa liczba Polaków zastanawia się czy jest sens głosować, a jeśli tak – na kogo? O ile na pierwsze pytanie odpowiedź, naszym zdaniem, jest całkiem oczywista, o tyle drugie pozostawimy w pełni świadomie bez odpowiedzi. Postanowiliśmy za to sprawdzić gdzie mogą leżeć powody przedwyborczego zagubienia. Analizując słowa wielu politologów i komentatorów kampanii wyborczej można dojść do wniosku, że sztaby skupiają się bardziej na działaniach czysto wizerunkowych zamiast informować o wartościach merytorycznych programów swoich kandydatów, czy ich kompetencjach do pełnienia funkcji Prezydenta RP

 

Na szczęście w internecie (i nie tylko) możemy natknąć się na niezależne inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości wyborczej wśród obywateli. Zazwyczaj przybierają one formę interaktywnych narzędzi, pozwalających w klarowny sposób zestawić swoje poglądy, czy system wartości z tymi głoszonymi przez program kandydata. Jednym z takich narzędzi jest Latarnik Wyborczy (latarnikwyborczy.pl) stworzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, pozwalający na podstawie prostej ankiety sprawdzić do którego z kandydatów jest nam najbliżej. Innym przykładem może być badanie (i zarazem konkurs) przeprowadzony przez warszawską firmę szkoleniową – GAMMA (projektgamma.pl). Pod nazwą idealnyprezydent.pl przeprowadzono badanie kompetencji kluczowych dla przyszłego i czysto hipotetycznego Prezydenta RP.

 

Chcemy wesprzeć polską demokrację za pomocą tego, na czym znamy się najlepiej. Żeby pomóc Polakom w dokonaniu trudnego wyboru, jaki ich niedługo czeka, zbudowaliśmy w oparciu o nasze know-how model kompetencji idealnego prezydenta. Model oparliśmy na kompetencjach menedżerskich, które sprawdzają się na wszystkich pozycjach w zarządzaniu ludźmi. Być może dzięki niemu ktoś będzie mógł podjąć bardziej świadomą decyzję, w oderwaniu od powierzchownych cech, czy zapatrywań politycznych – mówi Anna Rutkowska, konsultant Gamma. 

 

Po zestawieniu wyników ankiety firma Gamma przedstawiła w czytelny sposób kompetencje nakreślone przez jej specjalistów, przyjmując zasadę, że Prezydent powinien mieć możliwie najwięcej cech dobrego managera. – Kompetencja to zespół pewnych właściwości, na który składa się: postawa, umiejętności, doświadczenie i wiedza. Cecha jest tylko fragmentarycznym i bardzo subiektywnym opisem danej osoby (np. ładna, albo brzydka), którego dokonujemy bardzo szybko. Żeby określić czy ktoś ma daną kompetencję, musimy przeanalizować jego działania – tłumaczy Mirosław Dudziński, konsultant Gamma. Szczegółowe wyniki tego badania można poznać TUTAJ.  

 

Dzięki podobnym narzędziom możemy (my jako wyborcy) skutecznie wyeliminować jedno z pytań, które stawiamy sobie przed wyborami. Do dzieła i do zobaczenia w lokalach wyborczych. 

 

 .